+100%-
Menu

Actievoorwaarden winactie vaartocht op de Linge

Win een vaartocht op de Linge!

Doe mee met de zomerwinactie van 'Uit in Tiel' en maak kans op een vaartocht (dagdeel) over de Linge voor max. 4 personen in een kano of fluisterboot.

Hoe maak je kans?

Ga naar onze Facebook-pagina en geef antwoord op de vraag:

Met wie zou jij graag willen varen op de Linge en waarom?

  • Vergeet niet die personen te taggen.
  • Meedoen kan van 1 t/m 30 juni 2021.
  • Heb je gewonnen, dan krijg je daarvan uiterlijk op 15 juli 2021 persoonlijk bericht. Daarna zal de winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/uitintiel/.
  • De prijs wordt uitgereikt in de tweede helft van juli 2021.
  • Je kunt de prijs niet inruilen voor contant geld.
  • Aan de Linge Recreatie stelt deze prijs ter beschikking, hier kun je de vaartocht voor maximaal 4 personen reserveren.
  • Als je meedoet, geef je automatisch aan bereid te zijn om naar Tiel te komen voor het in ontvangst nemen van de prijs. Ook geef je toestemming voor een foto met vermelding van jouw naam. Deze zal worden gebruikt om te communiceren over de uitslag van deze winactie op deze website, op de social mediakanalen van Uit in Tiel en in een persbericht.

Voorwaarden opgemaakt op 31 mei 2021.

Algemene winactievoorwaarden (geldt voor al onze winacties)

• De prijsvraag wordt georganiseerd door Stadspromotie Tiel
• Je mag zo vaak meedoen als je wilt.
• Medewerkers van Stadspromotie Tiel zijn uitgesloten van deelname.
• Reacties zonder persoonlijke contactgegevens komen niet in aanmerking voor deze actie.
• Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Winnaar(s) worden per direct op de hoogte gebracht door  Stadspromotie Tiel.
• De prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere goederen.
• De prijzen zijn niet overdraagbaar.
• Winnaar(s) worden vermeld op o.a. www.uitintiel.nl en https://www.facebook.com/uitintiel/
• Alle inschrijvingen, reacties en publiciteitsmateriaal na de winactie zijn eigendom van Stadspromotie Tiel; hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
• De naam en beeltenis van de uiteindelijke winnaar(s) mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
• Stadspromotie Tiel behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie(voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te stoppen. Dit zal worden vermeld op de website www.uitintiel.nl
• Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar;
• Op de actie en bijbehorende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
• Over prijzen met een waarde hoger dan € 454,- is kansspelbelasting verschuldigd. Stadspromotie Tiel neemt deze belasting voor haar rekening.
• Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

Voor vragen of informatie kunt u een email sturen naar zinderbalie@cultuurbedrijftiel.nl

Persoonsgegevens

• Wanneer je lid wordt van de nieuwsbrief worden je gegevens opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming en alleen gebruikt door Stadspromotie Tiel.
• Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Je gegevens zullen gebruikt worden in het kader van deze internetactie en om je te informeren over de producten en acties van Stadspromotie Tiel. Je hebt steeds het recht om te verzoeken je gegevens uit het bestand te laten verwijderen en om je gegevens in te zien.
• Bij aanmelding worden je gegevens opgeslagen in de database van Stadspromotie Tiel. Je kunt je, indien gewenst, per direct afmelden voor volgende nieuwsbrieven.
• Stadspromotie Tiel behoudt zich het recht voor om deelnemers om zwaarwegende redenen, met opgaaf van reden, uit te sluiten van deelname aan de actie. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik.

Aansprakelijkheid

• Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stadspromotie Tiel.
• Ondanks de grootst mogelijke zorg die Stadspromotie Tiel aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Stadspromotie Tiel is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Stadspromotie Tiel.
• Stadspromotie Tiel is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.