fbpx
+100%-
Menu

Actievoorwaarden winactie ‘Win een fiets’

Win een stadsfiets!

Fraaie Cortina stadsfiets in raspberry mat t.w.v. € 679,-

Hoe maak je kans op deze prachtige stadsfiets van Cortina?

  1. Ga naar onze Facebook-pagina en like de pagina (als je dat nog niet hebt gedaan)
  2. Geef in de reactiebalk van het winactiebericht antwoord op deze vraag: Wie mag er altijd bij jou achterop de fiets springen?
    Tag deze persoon of personen.
  3. Wacht niet te lang, want deze actie duurt van 11 oktober t/m 11 november 2021.

Je kunt de gewonnen prijs niet inruilen voor contant geld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deze prijs wordt je aangeboden door:

GEJO Cycleworld
Lutterveldweg 7
4005 LD TIEL
Telefoon: 0344 613 054

www.gejo-cycleworld.nl

 

  • Heb je gewonnen, dan krijg je daarvan medio november 2021 persoonlijk bericht. Daarna zal de winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/uitintiel/.
  • De prijs wordt uitgereikt in de tweede helft van november 2021.
  • Je kunt de prijs niet inruilen voor contant geld of voor een ander type fiets of kleur fiets.
  • GEJO Cycleworld stelt deze prijs ter beschikking, hier zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden.
  • Als je meedoet, geef je automatisch aan bereid te zijn om naar GEJO Cycleworld, Lutterveldweg 7 in Tiel, te komen voor het in ontvangst nemen van de fiets. Ook geef je toestemming voor een foto met vermelding van jouw naam. Deze zal worden gebruikt om te communiceren over de uitslag van deze winactie op deze website, op de social mediakanalen van Uit in Tiel en in een persbericht.

Voorwaarden opgemaakt op 11 oktober 2021.

Algemene winactievoorwaarden (geldt voor al onze winacties)

• De prijsvraag wordt georganiseerd door Stadspromotie Tiel
• Je mag zo vaak meedoen als je wilt.
• Medewerkers van Stadspromotie Tiel zijn uitgesloten van deelname.
• Reacties zonder persoonlijke contactgegevens komen niet in aanmerking voor deze actie.
• Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Winnaar(s) worden per direct op de hoogte gebracht door  Stadspromotie Tiel.
• De prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere goederen.
• De prijzen zijn niet overdraagbaar.
• Winnaar(s) worden vermeld op o.a. www.uitintiel.nl en https://www.facebook.com/uitintiel/
• Alle inschrijvingen, reacties en publiciteitsmateriaal na de winactie zijn eigendom van Stadspromotie Tiel; hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
• De naam en beeltenis van de uiteindelijke winnaar(s) mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
• Stadspromotie Tiel behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie(voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te stoppen. Dit zal worden vermeld op de website www.uitintiel.nl
• Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar;
• Op de actie en bijbehorende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
• Over prijzen met een waarde hoger dan € 454,- is kansspelbelasting verschuldigd. Stadspromotie Tiel neemt deze belasting voor haar rekening.
• Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

Voor vragen of informatie kunt u een email sturen naar zinderbalie@cultuurbedrijftiel.nl

Persoonsgegevens

• Wanneer je lid wordt van de nieuwsbrief worden je gegevens opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming en alleen gebruikt door Stadspromotie Tiel.
• Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Je gegevens zullen gebruikt worden in het kader van deze internetactie en om je te informeren over de producten en acties van Stadspromotie Tiel. Je hebt steeds het recht om te verzoeken je gegevens uit het bestand te laten verwijderen en om je gegevens in te zien.
• Bij aanmelding worden je gegevens opgeslagen in de database van Stadspromotie Tiel. Je kunt je, indien gewenst, per direct afmelden voor volgende nieuwsbrieven.
• Stadspromotie Tiel behoudt zich het recht voor om deelnemers om zwaarwegende redenen, met opgaaf van reden, uit te sluiten van deelname aan de actie. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik.

Aansprakelijkheid

• Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stadspromotie Tiel.
• Ondanks de grootst mogelijke zorg die Stadspromotie Tiel aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Stadspromotie Tiel is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Stadspromotie Tiel.
• Stadspromotie Tiel is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

Klik hier om naar Facebook te gaan en kans te maken op deze mooie stadsfiets