+100%-
Menu

Disclaimer

Deze website valt onder beheer van Stadspromotie Tiel. Stadspromotie Tiel is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit Stadspromotie Tiel worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij schriftelijk toestemming is verleend. Het beeldmerk van 'Flipje' en 'Tiel Fruitstad' is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen. Dit beeldmerk mag alleen, na toestemming, voor stadspromotionele doelen worden gebruikt. Dit geldt ook voor alle foto's op deze website. De meeste daarvan zijn eigendom van fotografen, zoals Jan Bouwhuis, Raphaël Drent, Jean-Paul Opperman, Monique van Wijk en het RBT (Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland). Voor gebruik dient u zich te wenden tot een van voornoemde fotografen.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die derden aanbieden en bijhouden, en waarover Stadspromotie Tiel geen controle heeft. Stadspromotie Tiel draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Copyright

De teksten, illustraties en lay-out vallen onder copyright © Stadspromotie Tiel.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u contact opnemen met Stadspromotie Tiel. Stuur een email naar zinderbalie@cultuurbedrijftiel.nl

Of bel tijdens kantooruren naar 0344 - 63 60 60.

Wijziging van de disclaimer

Stadspromotie Tiel houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.