fbpx
+100%-
Menu
hans beenakker burgemeester Tiel

Erepenning voor burgemeester Beenakker

Burgemeester Hans Beenakker heeft de erepenning van de stad Tiel ontvangen. De burgemeester nam op 18 december 2023 afscheid van de stad na 12 jaar dienstverband. Gedurende deze periode heeft hij zich vol overgave ingezet voor de stad Tiel en al haar inwoners. De erepenning is een blijk van waardering voor de bijzondere verdiensten van de burgemeester voor de stad.

Naast het burgemeesterschap van Tiel is hij gedurende de periode 2016 – 2024 ook voorzitter geweest van de Regio Rivierenland. Hij heef zich bijzonder ingezet als aanjager van regionale samenwerking, Fruitdelta Rivierenland en de positionering van Tiel als centrumgemeente. Ook het Regionaal Stimuleringsfonds is een van de zaken die tijdens zijn voorzitterschap zijn uitgedacht en geïntroduceerd. Als burgemeester gaf hij daarnaast leiding aan de driehoek met politie en openbaar ministerie en het politiedistrict De Waarden. En was hij portefeuillehouder brandweer en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ).

Bij de coronacrisis en vluchtelingenopvang heeft hij op bekwame wijze Tiel door deze uitzonderlijke situaties geloodst. De erepenning is dan ook een welverdiende erkenning voor de inzet en toewijding van de burgemeester voor de stad.

De gemeente Tiel bedankt burgemeester Beenakker voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst.

Comments are closed.