+100%-
Menu
Expositie jan IJzendoorn in Zinder Tiel

De hele zomer in ZINDER: omgevingskunstenaar Jan IJzendoorn. Zinder Expo is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse beeldende kunst en biedt kunstenaars een podium om hun werk tentoon te stellen. Deze hele zomer is omgevingskunstenaar Jan IJzendoorn in ZINDER te zien.

Als kunst zich op straat, in de stad of in het landschap manifesteert dan ontvouwen zich terloops beeldende- en visuele indrukken. Indrukken die horen bij de alledaagse werkelijkheid. Maar deze beelden tonen vaak net een wat ander beeld binnen de leefwereld van ons allen. Sinds lange tijd interesseert Jan zich voor dat niet museale -, maar vooral publieke domein als platform voor de kunst. Een heikel spanningsveld waar weliswaar ruimte gevonden kan worden voor experiment en verbeelding, maar waarin ook allerlei ruis en triviaals de aandacht opeist. Het is een wereld die steeds sneller verandert. Hoe verhoudt de aandacht voor het maken en voor de schoonheid van de kunst zich daarmee?

In onze wereld spelen veel urgente vraagstukken een rol. Redenerend vanuit de omgevingskwaliteit gaat dit natuurlijk over de ruimtelijke ordening en de inrichting van ons leefmilieu. Maar minstens zo belangrijk is om fundamenteel en opbouwend bezig te zijn met de wereld in transitie: onze leefwereld, onze omgeving, de planten, de dieren en de dingen. Belangrijk is dat we ons bekommeren om de relaties daartussen. Dat idee wil Jan graag inzetten als voedingsbodem voor een meer dienstbaar kunstenaarschap.

Voor actuele openingstijden van ZINDER kijk op: www.zinder.nl/info.

Comments are closed.