fbpx
+100%-
Menu

Tuinen- en parkenroute

Tiel heeft een aantal stadstuinen en –parken die de moeite van een wandeling waard zijn.

Zochertuin (stadhuistuinen)

Achter het 15de eeuwse Ambtmanshuis ligt een landschapstuin uit ca 1860, ontworpen door K.G. Zocher. De aangrenzende tuin bij het gemeentehuis dateert uit 1997.
Daarnaast ligt weer een traditionele 19de eeuwse tuin, waarschijnlijk ook van K.G. Zocher.

De Ambtmanstuin en Hoogenboomtuin liggen tussen de Ambtmanstraat en de Achterweg. Ertussen ligt het nieuwe gemeentehuis en bijbehorende tuin uit 1997 van de hand van Wil Thijse.
De huizen bij de Ambtmanstuin en de Hoogenboomtuin dateren respectievelijk uit de 16e en 15e eeuw. De huidige tuinen in landschapsstijl uit ca 1860 zijn waarschijnlijk beide ontworpen door K.G. Zocher (1796-1863).

De Ambtmanstuin heeft veel bomen, bijzondere loofbomen en verschillende naaldbomen, uit ca 1860 met nog een echte 19e eeuwse sfeer. De Hoogeboomtuin is een landschapstuin waaraan later achterin de tuin bloeiende bomen en struiken, veel coniferen en Aucuba's zijn toegevoegd. In vergelijking met de Ambtmanstuin heeft deze tuin een opener karakter. De Ambtmanstuin is reeds gemeentelijk monument; de Hoogenboomtuin zal die status nog krijgen. In 1997 schreven dr L.H. Albers, ir A. Guinee en B. Heinrichs een herstelplan voor deze tuinen. Bekend is de Zochertuin gelegen tussen de Achterweg en de Ambtmanstraat.

Park Sint Maartenskerk

Een belommerde plek aan de rand van het historisch stadscentrum is te vinden rond de prachtige en monumentale Sint Maartenskerk. Ten noorden van de kerk bevindt zich het parkje. Ten zuiden van de kerk ligt de Tielse stadsgracht. De Sint Maarten is met een leeftijd van ongeveer 1200 jaar de oudste kerk van Tiel. De stad Tiel lijkt ooit in de buurt van deze kerk te zijn ontstaan. De kerk was toen nog klein, maar in de loop der eeuwen groeide deze groter en groter. Het gotische gebouw zoals we deze nu zien is overigens weer veel kleiner dan 400 jaar geleden. Aan de oostzijde zijn de funderingen van het verdwenen gedeelte weer zichtbaar gemaakt op de grond. De kerk werd in de Tweede Wereldoorlog kapotgeschoten door de geallieerden, maar is na de oorlog gerestaureerd.

Voor meer informatie: www.protestantsegemeentetiel.nl

Het Kalverbos

Onder dit park rusten de resten van de ongeveer 1100 jaar oude Sint Walburgkerk. Deze kerk werd bezocht door de Tielse adel. Het gewone volk verzamelde zich in de St. Maartenskerk.
Het park heet tegenwoordig Kalverbos, omdat er na de sloop van de kerk in het jaar 1680 kalveren werden verhandeld. Archeologen ontdekten dat niet alleen de restanten van de kerk bewaard zijn gebleven, maar ook de mensen die in en bij de kerk begraven zijn geweest, hier nog steeds liggen.
De stenen fontein (centraal in het park) is gebouwd in 1929 en een van de weinige voorbeelden van de Amsterdamse Schoolbouwstijl in Tiel. De fontein werkte al snel na de bouw niet meer en heeft vervolgens tientallen jaren dienst gedaan als bloembak. In 2007 is de fontein gerestaureerd en sindsdien spuit hij ook weer!

Stadspark 'De Kleine Plantage'

Halverwege de zestiende eeuw liep er al een weg rond de Plantage, die toen uit bouwland bestond. Dit heette toen Vrijthof en maakte deel uit van een uitgestrekt grondgebied van de Tielse kloosters. Bij de confiscatie van de geestelijke goederen werd de Vrijthof eigendom van de gemeente. Deze verpachtte hem als tuingrond en boomgaard, en in de stadsarchieven werd de naam verbasterd tot Fruithof. In 1861 bouwde B.R.P. Hasselman er een kapitale villa. Hij zou enkele jaren later zijn vader opvolgen als burgemeester van Tiel. In 1936 werd door zijn erfgenamen een brede strook grond langs de Nieuwe Tielseweg verkocht voor woningbouw. De villa ging al gauw schuil achter een rij huizen en werd vooral na de tweede wereldoorlog voor verschillende doeleinden gebruikt. Toen over bebouwing van het gebied geen overeenstemming bereikt kon worden, brandde de villa op een zondagmiddag van 1990 geheel uit. Sindsdien is er nog alleen een ruïne van over.

De Plantage was voor de tweede wereldoorlog dicht begroeid met bomen. Daartussen stond een muziektent waar geregeld concerten werden gegeven. Door de geallieerde beschietingen van Tiel vanaf het bevrijde gebied aan de overkant van de Waal, werd deze muziektent aan het eind van de oorlog ernstig beschadigd. Bij de restauratie in de jaren vijftig werd er omheen een diepe karpervijver met een mooie brug aangelegd en sindsdien vonden er weer concerten plaats. De muziektent is niet lang daarna afgebroken en de vijver volgestort met puin.
In 1963 schonk de Oranjevereniging de burgerij van Tiel een hertenkamp op de Plantage. De gemeente heeft deze in 1988 overgedragen aan een stichting, die de hertenkamp uitbouwde tot het huidige dierenpark.

Groene oases

Buiten de binnenstad telt Tiel nog een aantal groene oases, zoals de parken Elzenpach en Groenendijk. Nabij de wijk Passewaaij liggen het Linge-Waalpark, het Vuadabos en de Wetlands. In ontwikkeling is park Vijverberg, een Cool Nature plek, grenzend aan Tiel Oost.

Begraafplaats 'Ter Navolging'

Bijzonder is ook begraafplaats 'Ter Navolging' aan de Lingedijk. Dit is een rijksmonument en wellicht de grootste groene long van de stad. De begraafplaats fungeert als een met respect behandeld stadspark.

Voor meer informatie zie www.ternavolgingtiel.nl.