fbpx
+100%-
Menu
Veteranendag 8 juni 2024 Tiel

Veteranendag 2024

Zaterdag 8 juni 2024 was voor de vijfde maal de Tielse Veteranenontmoeting. In 2018 werd de Veteranenontmoeting voor het eerst georganiseerd. De middag werd geopend met de vlaggenceremonie bij het Witte Anjerperk in de Stadhuistuin.

Tijdens de bijeenkomst was er een toespraak van burgemeester Frank van der Meijden. Hieronder de tekst van zijn toespraak.

"Welkom dames en heren en in het bijzonder: onze veteranen,

Namens de Tielse gemeenteraad en de veteranen-verenigingen heet ik u van harte welkom bij de vijfde Veteranenbijeenkomst in onze prachtige Sint Maartenskerk.

Als kersverse burgemeester van Tiel is het mijn eer om u op deze speciale dag toe te mogen spreken.

Een dag die in het teken staat van erkenning, respect en dankbaarheid voor een bijzondere groep mensen: onze veteranen.

Vandaag eren wij de opoffering en toewijding van de vele moedige mannen en vrouwen die hun leven hebben gewijd aan het beschermen van onze vrijheid, veiligheid en democratie. Zowel hier in Nederland als overal ter wereld. Deze jaarlijkse Veteranenbijeenkomst, evenals het Witte Anjerperk in de stadstuin, zijn blijvende symbolen van ons respect voor de veteranen van Tiel.

Ik ben trots dat deze traditie stevig verankerd is in onze gemeenschap.

Veteranen hebben offers gebracht die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Zij hebben gestreden voor vrede en veiligheid, vaak ver van huis, onder omstandigheden die hun moed en uithoudingsvermogen tot het uiterste op de proef stelden.

Niet alleen hun fysieke veiligheid, maar ook hun geestelijk welzijn hebben zij op het spel gezet voor de bescherming van onze vrijheid en democratie.

De vele ontmoetingen met veteranen hebben mij geleerd hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan.

Praten over en luisteren naar de offers die zijn gebracht voor de vrijheid die wij vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen, is van groot belang.

Het helpt ons te begrijpen dat onze huidige vrijheden zijn opgebouwd op de moed en het doorzettingsvermogen van de veteranen die hier nu aanwezig zijn en degenen die hun leven hiervoor hebben gegeven.

De verhalen die ik hoorde, zijn slechts een klein deel van een groter geheel. Verhalen van moed, opoffering en kameraadschap. Maar ook verhalen van verlies en de zware last die oorlog en missies met zich meebrengen.

Deze verhalen herinneren ons eraan waarom een dag als vandaag zo essentieel is. Het is een moment om de offers en prestaties van onze veteranen te waarderen en hun moed en toewijding te eren.

Vandaag wil ik ook aandacht vragen voor de families en naasten van onze veteranen. Als onzichtbare steunpilaren staan zij met eindeloze liefde en geduld ‘hun’ veteranen bij.

Voor jullie is het bieden van een luisterend oor, een helpende hand of een veilige haven heel normaal. Voor veteranen zijn dit zaken van onschatbare waarde.

Het omgaan met periodes van zorg en onzekerheid en soms zelfs met de trauma’s en uitdagingen die terugkerende veteranen met zich mee naar huis brengen, verdient een moment van erkenning en waardering die ik u vandaag graag wil geven.

-----------------------------------------------------------------------

Beste veteranen, ik wil u vragen om uw verhalen van moed, kameraadschap en verlies te blijven delen.

Praat over uw ervaringen, de lange periodes van afwezigheid, de moeilijke missies en de blijvende impact daarvan op u en uw dierbaren.

Uw ervaringen zijn van groot belang. Ze dienen als inspiratie en zorgen ervoor dat toekomstige generaties zich blijven herinneren welke offers u heeft gebracht om onze vrijheid te beschermen.

Als burgemeester van Tiel beloof ik u dat wij ons best blijven doen om een gemeenschap te zijn waarin veteranen en hun dierbaren zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

Laten we samen werken aan een toekomst waarin de waarden waarvoor u heeft gestreden, altijd centraal blijven staan.

Tot slot wil ik nog één ding tegen u zeggen: Bedankt.

Bedankt voor de vrijheid en veiligheid die wij mogen ervaren. Zonder uw moed en opoffering was dit niet mogelijk."

Foto : Oud Tiel/Huib Klip, Veteranendag 2024.

Comments are closed.