+100%-
Menu

Ik koop lokaal bij een winkelier van hier

Tiel start campagne 'Ik koop lokaal'

De coronacrisis raakt ons allemaal. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, mogen niet in groepen samen komen en moeten afstand houden van elkaar. Door deze maatregelen zagen de meeste winkeliers meteen veel minder of helemaal geen klanten meer. Met een flinke omzetdaling tot gevolg.

Daarom roepen we onze inwoners op om hun inkopen zoveel mogelijk bij de lokale winkeliers en plaatselijke markten te doen. We hopen hiermee de lokale bedrijvigheid in de gemeente Tiel te stimuleren. Niet alleen tijdens, maar ook na deze coronacrisis. Voor ondernemers en bewoners hebben we campagnemateriaal ontwikkeld. Dat kunnen ze gratis downloaden en vervolgens delen op social media.

We hebben er alle vertrouwen in dat de inwoners de slogan ‘Ik koop lokaal, bij een winkelier van hier’ in de praktijk brengen. Op deze manier geven we met zijn allen de ondernemers in de gemeente Tiel een flinke steun in de rug. En voorkomen we dat ze omvallen. De leefbaarheid en het voorzieningenniveau van onze stad blijven daardoor op peil. Dat is in het belang van ons allemaal.

Crowdfunding Zorg voor Tiel

Eén van de initiatieven van 'Ik koop lokaal' is een crowdfundingscampagne. Ondernemersvereniging Hart van Tiel en Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel hebben de handen ineen geslagen en een lokaal donatieproject gestart. Op 12 mei 2020, de “Dag van de zorg”, zal het verplegend personeel in het zonnetje wordt gezet. En zeker dit jaar mogen we deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan, zo dachten beide voornoemde organisaties.  Doel van het crowdfunding project “Zorg voor Tiel”, waarmee geld wordt ingezameld voor onze Tielse zorghelden, is maar liefst €100.000 binnenhalen in één week!

Voor meer informatie: www.zorgvoortiel.nl »

Zorg voor Tiel

Actie aanmelden?

Heb je als ondernemer(s) of als winkeliersvereniging een ludieke actie rondom het thema 'Ik koop lokaal'? Meld dan deze bij ons aan door op onderstaande button te klikken. Na goedkeuring wordt jouw initiatief geplaatst op deze website. Alvast dank voor het ondersteunen van dit initiatief.

aanmelden

Meer informatie?

Wil je meer weten of deze campagne, neem dan contact op met Guus van der Wolde, Stadspromotie gemeente Tiel. Stuur een email naar GvdWolde@tiel.nl